Ovttas! Samisk kulturinlärning för barn och unga

Projektet har som målsättning att stärka och utveckla färdigheter i samisk kultur, duodji och konst, att stärka gemensam samisk identitet och tillhörighet, att stärka och utveckla samarbetet mellan skolorna och andra institutioner, att stärka och utveckla färdigheter i det samiska språket samt att stärka kontakt och vänskap över gränsen på så sätt att det ökar samarbetet tvärs över gränsen under åren som kommer. Huvudmålgrupp är samisktalande barn och unga vid Utsjoki och Sirma skolor. Andra målgrupper är elever vid Utsjoki skola som bara kan lite eller ingen samiska alls, andra skolelever i Utsjoki och Tana samt barn i förskoleåldern i Utsjoki och Tana.

 

Prosjektperiode

10.06.2004 - 01.06.2007

Budsjett

Total: 154314 €