PODD-RA

Mid Nordic PODD-RA er et samarbeidsprosjekt mellom Regionforbundet i Jämtlands län, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Norges teknisk vitenskaplige universitet (NTNU). Utgangspunktet for prosjektet er en felles oppfatning om at dagens folkehelsearbeid lider under mangel på forskningsbasert kunnskap om hva som er gode og effektive metoder i folkehelsearbeidet.

En viktig bakgrunn for prosjektet er forståelsen av at helse ikke formes bare av individuelle helsevalg, men i stor grad er avhengig av omkringliggende samfunnsmessige påvirkningsfaktorer (determinanter). Selv om helsetilstanden i Trøndelag och Jämtlands län generelt er god og levealderen er blant den høyeste i verden, er det stadig en rekke utfordringer i folkehelsearbeidet, og på flere områder går utviklingen i uheldig i retning.

Norsk prosjekteier

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

01.05.2012 - 01.09.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 3 192 764 Kjell

Total: 763131 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Nord-Trøndelag fylkeskommune