Praktisk pedagogisk utdanning – forprosjekt

Norsk prosjekteier

Samisk høgskole

Kontakt

Prosjektperiode

01.06.2004 - 30.10.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 8755 Kjell

Total: 2247 €