PRINCIP

Norsk prosjekteier

Østfoldforskning

Prosjektperiode

08.06.2009 - 17.09.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 257120 Kjell

Total: 15783 €

Andre partnere

Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Göteborgs stad Miljöförvaltningen,
IVL Swedish Environmental Research Institut Ltd, Østfold Forskning