Proaktiv kontaktvirksomhet

Prosjektet skal etablere et grunnlag for å utvikle et hovedprosjekt med fokus på grensehindringer, infrastruktur, kompetanseutvikling, næringsutvikling og arbeidsmarked.

Målet er å utvikle et hovedprosjekt som proaktivt skal arbeide med problemstillinger knyttet til grenseproblematikk for å utvikle det grenseregionale samarbeidet. Forprosjektet er forankret i den såkalte Grensekomiteen, hvor alle kommuner i Grenseløst Samarbeid-delprogrammet inngår. Forprosjektet skal samarbeide tett med blant annet Grensetjenesten i Morokulien.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.09.2010 - 31.08.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 75.000 Kjell

Total: 48228 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland