ReArc

Gjennom dette prosjektet skal samarbeidspartnerne arbeide for å gjenopprette elver som tidligere har blitt tørrlagt på grunn av utbygging av tømmerfløting og industriell virksomhet.

Norsk prosjekteier

NVE Narvik

Prosjektperiode

01.01.2019 - 31.12.2021

Budsjett

Total: 2 989 657 €

Andre partnere

Pechenga local public organization on ecological enlightenment «EcoCentre», Nikel, RUSSIA
Metsähallitus, Parks and Wildlife Finland, Vantaa, FINLAND
Centre for Economic Development, Transport and the Environment in Lapland, Rovaniemi, FINLAND
Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Narvik, NORWAY