Rekreative ruter

Rekreative ruter skal forberede et prosjekt som skal utvikle vandrings- og friluftsturismen i Kattegat/Skagerrak-regionen.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.06.2009 - 17.09.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 78132 Kjell

Total: 42.271 €

Andre partnere

Region Nordjylland, Østfold fylkeskommune, Region Halland, Uddevalla kommun, Vellinge kommun, Oslofjordens Friluftsråd, Buskerud fylkeskommune.