Rekruttering til olje- og gruvevirksomhet (forprosjekt)