ROKK: Kaamanen-Kirkenes vei

Gjennom ROKK-samarbeidet skal prosjektpartnerne utbedre og rette ut veien så den i mindre grad blir stengt ved ulykker, samt styrke trafikksikkerheten i grenseregionen. Prosjektet er et LIP-prosjekt (Large Infrastructure Project) gjennom Kolarctic KBC.