Rondell

Det behov som setts hos Rondellerna är att de ofta känner sig ganska isolerade och på de lägsta trappstegen i en organisation. De har svårt att till sin omgivning uttrycka och få gehör för det de gör och hur de vill utveckla sitt arbete med att skapa goda förutsättningar för ungdomarnas egna drivkrafter att skapa en meningsfull fritid. De upplever sig ofta ensamma om sina problem och saknar nätverk och infrastruktur som kan ge dem insikt om att flera andra har liknande problem. De saknar ofta förutsättningar att genomföra nya positiva saker som leder till förbättring för arbetet med ungdomarna. Ensamheten kan ibland förstärkas med stora geografiska avstånd. Projektägarna har verifierat dessa behov av en långsiktig och hållbar utveckling för Rondellerna i både Jämtland/Härjedalen och Tröndelag. Behoven är likartade överallt och det finns ett absolut mervärde att samarbeta över gränsen i denna fråga.

Norsk prosjekteier

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Kontakt

  • Adsten, Lennart

    Naboer AB

    +46 (0)70 320 04 69

    +46 (0) 70 320 04 69

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2008 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 1 896 000 Kjell

Total: 780836 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Jämtlands läns landsting, Länskulturen
– Nord-Trøndelag fylkeskommune
– Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd
– Nordtrønderske kommuner