Rusbehandling, ettervern og oppfølging

Forprosjektet ønsker å utrede mulighetene for et samarbeid på tvers av landegrensa innen rusbehandling og å lage godt tilrettelagte modeller for ettervern og oppfølging, med mål om et større hovedprosjekt.

Norsk prosjekteier

Mestrings- og læringssenteret AS

Prosjektperiode

01.07.2009 - 31.12.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 40.000 Kjell

Total: 5421 €

Mer om prosjektet