SAINT

SAINT – Slow Adventure In Northern Territories

Naturområdene i det nordlige Europa byr på en salgbar kontrast til de turistenes hverdagsliv i verdens storbyområder. Prosjektets målsetting er å gjøre små og mellomstore bedrifter i NPA-regionen bevisste på at de naturgitte forutsetningene i regionen byr på store muligheter for tilrettelagte opplevelser.

Gjennom SAINT skal partnere  i Norge, Sverige, Finland, Storbritannia, Island og Irland arbeide for å etablere Slow Adventure som en merkevare som gir reiselivsentreprenører og destinasjoner et fortrinn i kampen om turistene.

Norsk prosjekteier

Wild Norway

Prosjektperiode

30.04.2015 - 12.04.2018

Budsjett

Total: 1 701 558 €

Prosjektnettside

http://saintproject.eu/

Andre partnere

Derry City Council (UK)

Icelandic Tourism Research Centre (IS)

Leitrim County Council (IE)

Metsähallitus Natural Heritage Services Ostrobothnia (FI)

Mid-Sweden University (SE)

Naturpolis Ltd (FI)

Nord Universitet (NO)

Northern and Western Regional Assembly (IE)

University of Iceland, Hornafjordur (IS)