Säker arbetsdag

För en entreprenör verksam inom de areella näringarna görs riskanalys och avvikelsehantering som en informell och intuitiv process. Dokumentation över beslut och åtgärder saknas som oftast även om man i de små företagen genomför många förebyggande åtgärder.
Genom en seminarieserie ska ett nytt vertyg växa fram för dessa företag och anpassas efter seminariedeltagarnas behov och synpunkter. Det blir en planerad utvärdering i upplägget med seminarierna. Varje seminarie ska utvärderas för att leverera influenser till nästa. Under projektets avslutning ska en enkät utformas och sändas till samtliga deltagare med frågor om i vilken grad det dagliga arbetet har blivit säkrare.

Norsk prosjekteier

Kalnes videregående skole

Prosjektperiode

01.08.2008 - 31.07.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 741 500 Kjell

Total: 311129 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Naturbruksgymnasiet Dingle
– Østfold fylkeskommune