Samfunnsentreprenørskap og sosiale innovasjoner som konkurransekraft (forprosjekt)

Prosjektet er et utvidet forprosjekt med formål om å øke kunnskapen om forutsetningene for samfunnsentreprenørskap og sosiale innovasjoner for en bærekraftig regional utvikling. Ambisjonen er å generere et varig forskningsnettverk og universitetssamarbeid over grensen i regionen Jämtland/Trøndelag, innenfor området entreprenørskap og innovasjon.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Prosjektperiode

01.01.2013 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 155 000 Kjell

Total: 43114 €