SAMHELL

Prosjektet skal teste ut ny teknologi og metoder for bevaring av helleristninger.

Norsk prosjekteier

Riksantikvaren

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2019 - 01.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 136 562 EUR

Total: 779 695 €