Samisk språk- og skoleutvikling i Tanadalen (Deanuleagis)

Forprosjekt: Samisk skolesamarbeid med utgangspunkt i et årelangt samarbeid mellom Sirma skole i Norge og Utsjoki skole i Finland. Prosjektet skal bygge opp under samarbeidsrelasjoner og positiv utvikling av undervisningen og det samiske samfunnet i Tanadalen.

Norsk prosjekteier

Deanu giellaguovddás

Prosjektperiode

01.03.2009 - 31.08.2009

Budsjett

Total: 9.900 €

Mer om prosjektet