Scandinavian Science Cluster

Prosjektet er initiert av Høgskolen i Østfold og Fyrbodals kommunalförbund som ser store muligheter for framtidig samarbeid og erfaringsutveksling innenfor kompetanseheving og utdanningsplanlegging med fokus på teknikk og naturvitenskap.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Prosjektperiode

01.12.2013 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 470.000 NOK Kjell

Total: 117892 €