Science for society

Science for society har som mål å forvandle forskningsresultater til innovasjoner. Prosjektet involverer fire store universiteter med flere tusen doktorgradskandidater og postdoktorer. I dag lykkes ikke universitetene i å få alle disse til å gjøre karriere av den akademiske kunnskapen de har tilegnet seg.

Kjernen i prosjektet er å utnytte kunnskapen og talentene til PhD-kandidater og postdocs. Dette skal prosjektaktørene gjøre gjennom å motivere disse til å tenke i nye baner, utenfor den akademiske sfæren. Fokuset rettes mot bedriftsetableringer, konsulent- og entreprenørvirksomhet og jobbmuligheter i næringslivet.

Gjennom erfaringsutveksling og forsøk skal prosjektet identifisere gode eksempler og utvikle modeller for hvordan akademikere kan knytte kontakt med næringslivet på en bedre måte.

I løpet av prosjektets levetid skal Science for society arrangere tre konferanser hvor deltakere fra ulike fakulteter samles. Videre skal prosjektet arrangere kurs og møter med næringsaktører.

Norsk prosjekteier

Oslotech AS

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 2 452 988 Kjell

Total: 2 402 390 €

Andre partnere

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet Forskning og Eksterne relationer, Lunds universitet, Universitetet i Oslo