Se mulighetene og gjør noe med dem

Gjennom helhetlig tenking vil utveksling av ideer og kunnskap over landegrensene styrke kvaliteten på aktiviteten, og utvikle kompetanse og holdninger som på sikt vil fremme den interregionale næringsutviklingen.
Mål
– Å skape en ”rød tråd” for entreprenørskap i hele utdanningen fra grunnskole til høgskole som er felles for Ungt Entreprenørskap og Ung Företagsamhet.
– Å opprettholde den positive og jevnt stigende aktiviteten etter forrige virksomhetsperiode.
– Alle kommuner skal ha skolrepresentanter som genomgått utbildningar inom entreprenørskap och kreativitet både i grundskolen och i videregående skole.
– 100 grunnskolelærere skal delta på kurs i SMART/Idésprutan.
– Utvikle holdningskapende arbeid med Inkluderende Arbeidsliv på svensk og norsk side.
– Prosjektet skal nå ut til 100 nye lærere i grunnskolen og i videregående skole.
– Det skal årlig etableres 150 nye elevbedrifter. Halvparten av disse skal IA- sertifiseres.
– Det skal årlig etableres 300 nye ungdomsbedrifter. Halvparten av disse skal IA- sertifiseres.
– Det skal årlig etableres 10 nye studentbedrifter som skal IA-sertifiseres.
– Få fram nyskapende og realiserbare produktideer.
– Stimulere til økt internasjonalisering og interesse for samhandling med andre land og kulturer.
– Kvalitetssikre og utvikle fylkesorganisasjonenes arbeid med entreprenørskap i utdanning.

Norsk prosjekteier

Ungt Entreprenørskap Norge

Kontakt

  • Studsrud, Bjørn Erik

    Ungt Entreprenørskap Norge

    +47 995 50 371

    Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2008 - 31.07.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 3 600 000 Kjell

Total: 1440433 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Ung Företagsamhet
Ungt Entreprenørskap Østfold
Østfold fylkeskommune
NAV
Kommuner i Østfold