SEEV4-City

SEEV4-City – Smart, clean Energy and Electric Vehicles for the City

Vehicle-to-grid, eller V2, er en teknologi som gjør det mulig å integrere batteriene i elbiler og plugin-hybrider i kraftnettet. Slik kan elbiler brukes til å avlaste andre kilder når strømbruken er på topp, eller fungere som backup i ustabile kraftnett. SEEV4-City driver seks operasjonelle V2G-piloter i fem byer i Nordsjøregionen for å demonstrere hvordan bilbatterier kan integreres i nye og smarte strømnett for å sikre stabil tilgang på fornybar strøm.

Prosjektets aktiviteter tar sikte på å innfri tre målsettinger:

  • Større utbredelse av smarte nett og autonome strømstyringssystemer.
  • Større bruk av lav- og nullutslippskjøretøy.
  • Gjøre eksisterende strømnett mer kompatible med økt bruk av elkjøretøy.

 

Norsk prosjekteier

Oslo kommune

Prosjektperiode

01.01.2017 - 31.12.2019

Andre partnere

City of Amsterdam
Amsterdam Arena
Universiteit Leuven
AVERE – The European Association for Electromobility
POLIS – Cities and regions networking for innovative transport solutions
CENEX
Leicester city council
Northumbria University
e8energy