Skandia Take-Off

Företag ges möjlighet att vidareutveckla en affärsidé med hjälp av teknisk och ekonomisk kompetens från högskole-/universitetsmiljö. Kring varje företag och dess utvecklingsprojekt kopplas ett team bestående av konsulenter, forskare och studenter för att arbeta med delarna teknologi, marknad, organisering och finansiering.

Norsk prosjekteier

NTNU

Kontakt

  • Waagø, Sigmund J.

Prosjektperiode

07.01.2002 - 30.06.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 4704000 Kjell

Total: 1103970 €

Prosjektnettside

http://www.ntnu.no/