Småföretagsutveckling – Från idé till succé

I Norge ska linjetjänsten i kommunen och lantbruksförvaltningen delta i en kurs innehållande generell information om etableringsprocesser samt information om vad befintliga externa rådgivarorganisationer kan bidra med i processerna. De kommunalt/ offentligt anställda rådgivarna ska genomgå en kurs där de får lära sig om Sveriges och Norges respektive företagsetableringsverktyg, om ländernas respektive företagskulturer, samt där det kommer att förmedlas information om de olika lagar som skiljer åt mellan länderna på området företagsetablering.

Norsk prosjekteier

Østfold Bedriftsenter AS

Kontakt

  • Heidrich, Ulla

Prosjektperiode

01.03.2005 - 28.02.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 798000 Kjell

Total: 180390 €