Sne og is (forprosjekt)

Norsk prosjekteier

Alta kommune

Prosjektperiode

01.07.2014 - 31.10.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 250000 Kjell

Total: 26213 €