SPARA 2020 (forprosjekt)

Perifere og avsidesliggende flyplasser møter en rekke spesielle utfordringer som dette prosjektet vil prøve å avhjelpe. Å opprettholde og gjøre disse i stand til å møte fremtidige utfordringer, samtidig som regularitet og konnektivitet opprettholdes, er målet med dette prosjektet.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Molde

Prosjektperiode

01.07.2013 - 31.03.2014

Budsjett

Total: 49 698 €

Andre partnere

Swedish National Transport Administration – Trafikverket, Sweden
Municipality of Sundsvall, Sweden
Robert Gordon University (RGU) Aberdeen, Scotland
University of Highlands and Islands, Scotland