St Olavsloppet 2.0 (forprosjekt)

For å kunne gjøra en godt forankret og gjennomtenkt utviklingsplan for St Olavsloppet gjennomføres en forstudie. Forstudien tar høyde for innovativ nytenkning samtidig som man verner om St Olavsloppets sjel – et instrument for velvære.

Norsk prosjekteier

Naboer AB

Prosjektperiode

01.06.2013 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 210 000 Kjell

Total: 65319 €

Andre partnere

Regionförbundet Jämtlands län
J/H Friidrottsförbund
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
St Olavsloppet A/S