The Northern Beauty (NB)

Målet er å bygge opp et nettverk for å iverksette multilaterale aktiviteter som utstillinger, workshops og symposier. Nettverkets oppgave vil være å øke bevisstheten om rik og mangfoldig kunst-og kulturarv i nord.

Bakgrunnen for prosjektet er at antall multilaterale kulturelle prosjekter på tvers av regionen (Nordkalotten og Nordvest-Russland) har blitt sterkt redusert i løpet av de siste årene har. Det er likevel en sterk interesse for samarbeid, men det er behov for en ny generasjon av kulturelle pionerer og gryndere som er i stand til å ta det kulturelle samarbeidet til et høyere nivå og å møte nye utfordringer.

Norsk prosjekteier

Samisk kultursenter, Karasjok

Prosjektperiode

12.04.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 245000 Kjell

Total: 617498 €

Andre partnere

Kemi Art Museum , Kemi, Lapland, Finland

Arts Promotion Centre Finland, Regional Office of Lapland, Rovaniemi, Finland

Konsthallen, Luleå , Norrbotten, Sweden

Murmansk Art Museum, Murmansk Oblast, Murmansk, Russia