Unionsleden Moss – Karlstad

Sykkelruten skal etableres i en del av Skandinavia hvor natur og kultur er viktige innslag. Ruten skal gå gjennom et bølgende landskap med idylliske innsjøer, skogsområder og åpne landskap. Unionstiden og andre viktige historiske hendelser skal integreres som en del av opplevelsene som omkranser sykkelruten, i nært samarbeid med nærliggende destinasjoner og severdigheter. Sykkelruten skal i så måte bli en viktig del av å styrke regionens samlede attraksjonskraft for sykkelturister.

Norsk prosjekteier

Grensekomiteen Värmland/Østfold

Prosjektperiode

01.07.2016 - 31.03.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 1 080 000 Kjell

Total: 782 250 €