Visit Arctic Europe

Visit Arctic Europe (VAE) er et samarbeidsprosjekt som tar utgangspunkt i felles styrker og verdier i regionen med sikte på å utvikle nye og innovative grenseoverskridende reiselivskonsepter for distribusjon i utvalgte markeder og til utvalgte målgrupper.
De nordligste regionene i Skandinavia – Nord-Norge, svensk Lappland og Finsk Lappland – har en relativt stor reiselivsvirksomhet, og reiseliv er en av de viktigste næringer for området som helhet. Naturen er fellesnevneren for all reiselivsvirksomhet, og området har et stort potensiale for ytterligere vekst innen naturbasert reiseliv. De tre landene markedsføres ofte av turoperatører som én region, men initiativene til å jobbe sammen mot et felles marked har hittil vært små og hatt liten praktisk betydning.

VAE-prosjektet skal bidra til å etablere samarbeid mellom destinasjonsselskap og små- og mellomstore bedrifter (SMB) i de nordligste regionene i Nord-Norge, Nord-Sverige og finsk Lappland. Gjennom nettverksbygging, utviklingsarbeid og markedsarbeid, ønsker prosjektet å øke graden av forretningsmessig samarbeid på tvers av grensene, med mål om å bedre felles konkurranseevne i et globalt marked.
Tilgjengelighet til og innad i regionen er en forutsetning for vekst i reiselivet og prosjektet vil derfor jobbe for å bedre transportforbindelsene til regionen og mellom destinasjonene på tvers av grensene.

Norsk prosjekteier

NordNorsk Reiseliv AS

Prosjektperiode

01.08.2015 - 31.05.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 4 000 000 Kjell

Total: 6 415 752 €

Prosjektnettside

http://www.lme.fi

Andre partnere

Swedish Lapland Visitors Board