Visjon 10 000

Forprosjektet skal gå igjennom de to arrangementene ”Grenserittet” og ”Strömstadmilen” for å kartlegge hvilke begrensninger man har i forhold til å øke deltakerantallet. Forprosjektet skal identifisere mulige løsninger og hvem som kan utføre forbedringene.

Norsk prosjekteier

Halden SK

Prosjektperiode

02.07.2008 - 31.01.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 55.000 Kjell

Total: 12861 €

Mer om prosjektet