ZIP – Møte kulturliv og skole

ZIP er et pilotprosjekt der en gruppe lærere på høgskolenivå fra Norge og Sverige sammen med kultuarbeidere skal utarbeide en pedagogisk arbeidsmetode med anvendelse både innenfor skole og kultur.

Norsk prosjekteier

Midtnorsk Filmsenter AS

Prosjektperiode

15.08.2008 - 14.08.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 106000 Kjell

Total: 54611 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Jämtlands läns landsting / Länskulturen