Fylke: Nord-Trøndelag

DigiBEST / Digital Business EcoSystem Transformation

Prosjektet skal bistå SMB-er sin evne til digital transformasjon og å ta i bruk verktøy for avansert teknologi som for eksempel 3D-printing, robotteknologi, kunstig intelligens osv. Partnerne skal blant annet…

SMICE

SMICE – Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi SMICE er et nettverk som støtter bærekraftige visjoner hele veien til handling! Denne prosessen kan for eksempel handle om å finne bedriftspartnere…

Startup Xchange

Overordnet mål med prosjektet er å skape en interregional inkubatortjeneste (Startup Exchange Program) som forener styrkene til de respektive inkubatormiljøene på hver side av grensen. For målbedriftene skal dette føre…

Business X Country

Norges Skiforbund (NSF) og Svenska Skiförbundet (SSF) har som hovedmål å skape positive verdier for den enkelte og samfunnet og dermed styrke skiidrettens posisjon som engasjerer innbyggerne og som drivkraft…

Tre og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern

Det grenseoverskridende Interreg-prosjektet Tre og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern ønsker å legge til rette for næringsutvikling innen tradisjonshåndverk, restaurering og bygningsvern i et felles fagnettverk på tvers av riksgrensa. Når eldre bygninger…

Fjellkunnskap

Fjellkunnskap – en del av vår natur- og kulturarv Sylan er et norsk-svensk fjellområde som opplever stor pågang fra turister. Det er forventet at besøkstallene øker i årene som kommer.…

GIRAF

GIRAF – Grenseoverskridende innovativt bedriftsutviklingsmiljø for SMB innen sensor- og kommunikasjonsteknologi De første skrittene mot et grenseoverskridende midtnordisk innovasjonsmiljø innen den raskt voksende bransjen for sensor- og kommunikasjonsteknologi ble tatt…

RESENS

RESENS – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige I en stadig mer globalisert verden er det viktig å skape rom for vekst og støttestrukturer som legger til rette for mennerskers…

Innovasjonsrettet utdanning innen sensorteknologi

Gjennom prosjektet skal aktører i Nordens Grønne Belte arbeide for å styrke forskning, teknisk utvikling og innovasjon blant små og mellomstore bedrifter i regionen. Et tettere grenseregionalt samarbeid mellom næringsliv…

Side 1 av 11
12345...11