Fylke: Oslo

SUV

Mer informasjon kommer.

Com3

Mer informasjon kommer.

EVUE II

EVUE II (2013-2015) bygger videre på Oslo kommunes deltagelse i URBACT-prosjektet EVUE (2009-2013), som fokuserte på utvikling av ladestasjoner for elektriske biler. Oslo var på det tidspunktet i front på…

CSHIPP

CSHIPP – (Clean Shipping Project Platform), bringer sammen prosjekter og organisasjoner som fokuserer på rent shipping-industri i Østersjøregionen. Formålet er å øke tilslutningen, kontakten og effekten av arbeidet som aktører…

APP4SEA

APP4SEA er et transnasjonalt kompetanseprosjekt hvor målet er å styrke beredskapen ved oljeutslipp, samt øke bevisstheten overfor innbyggere vedrørende rutiner ved et eventuelt oljeutslipp.

SAMHELL

Prosjektet skal teste ut ny teknologi og metoder for bevaring av helleristninger.

svensk-norsk handlingsplan for sötvattenskräftor

Prosjektet skal forbedre forholdene og redusere de lokale truslene mot elvekrepsen, samt bekjempe krepsearten signalkreps og krepsepest. Gjennom innsatsen i prosjektet, bla. gjennom en grenseoverskridende handlingsplan

BioSirk – Sirkulær økonomi

BioSirk er et grenseoverskridende prosjekt om foredling av trevarer, som en ressurs for regional bioøkonomi. Kunnskapsspredning innenfor de deltagende regionene skal generere ideer som igjen kan bli til nye produkter,…

CINE

CINE er et digitalt samarbeids prosjekt mellom 9 partnere og 10 tilknyttede partnere fra Norge, Island, Irland og Skottland. Gjennom prosjektet ser man blant annet på hvordan VR (virtual reality)…

Side 1 av 7
12345...7