Fylke: Østfold

AI som beslutningsstøtte

Prosjektet skal skape et beslutningssystem for sykepleiere, i første omgang akuttsykepleiere, basert på kunstig intelligen (AI – Artificial Intelligence). Gjennom prosjektet skal man bygge opp en klinisk testlabb, der selskap…

FAM – Få alle med

Skoleelever som hopper av skolegangen er et stort samfunnsproblem. I dette prosjektet skal Innovatum og Inspira, sammen med samarbeidspartnere i Fyrbodal og Østfold forsøke å kartlegge årsakene til dette. Basert…

eTEAM för välfärdsteknologi

Høgskolen i Østfold og Högskolen Väst jobber om et felles prosjekt kalt «eTeam for välferdsteknologi» – organisering, innføring og anvending av velferdsteknologi i kommunehelsetjeneste. Sammen med forskere og kommuner i…

Unionsleden Moss – Karlstad

Sykkelruten skal etableres i en del av Skandinavia hvor natur og kultur er viktige innslag. Ruten skal gå gjennom et bølgende landskap med idylliske innsjøer, skogsområder og åpne landskap. Unionstiden…

Framtiden er blå i Svinesundsregionen 2

Prosjektet Framtiden er blå i Svinesundsregionen 2 fokuserer på kystsoneplanlegging og utvikling innen sjømat. Utvikling og forbedring av kystsonen og maritim planlegging i grenseområdet er nødvendig for å muliggjøre utvikling…

Uppdraget

Målet med prosjektet er å gi ungdom forutsetninger for å bo og leve i et lokalt og grenseoverskridende samfunn, samt å gi de verktøy og kunnskap til framtidige utdannings- og…

Business X Country

Norges Skiforbund (NSF) og Svenska Skiförbundet (SSF) har som hovedmål å skape positive verdier for den enkelte og samfunnet og dermed styrke skiidrettens posisjon som engasjerer innbyggerne og som drivkraft…

Side 1 av 12
12345...12