Fylke: Vestfold

Value2Sea

Prosjektet Value2Sea vil styrke den miljørettede transportutviklingen ved å identifisere forbedringsmuligheter i transportkjeden i ØKS-regionen. Gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter, skal prosjektet identifisere muligheter som gagner både miljø…

Skandinavisk Elektrisk Transportsystem II (SETS)

SETS II vil bidra til at havner i regionen skal kunne omstille seg til landstrøm enda raskere, og dermed minske karbonutslippet. Prosjektet ønsker også å løfte fram de «miljøvennlige» havnene…

Yggdrasil

Gjennom å utvikle en felles metode for kompetanseevaluering, skal Yggdrasil gjøre det enklere for arbeidssøkende å vise fram hva de faktisk kan. Dyktige og kompetente medarbeidere er avgjørende for at…

NØKS II

Prosjektets overordnede målsetting er å legge til rette for et mer miljøvennlig og karbonnøytralt transportsystem i regionen gjennom utvikling og forbedring av regionens sjøtransportsystem. NØKS II skal i tillegg stimulere…

Ren Kystlinje

Marint avfall er en felles utfordring for landene rundt Kattegat-Skagerrak-regionen (KASK-regionen). Små kystkommuner, avfallsaktører, bedrifter, naturvernere og forskere rundt Skagerrak og Kattegat kan ikke alene sørge for organisering og finansiering av opprydning…

Innovasjoner for bærekraftig planteproduksjon

Hvordan kan vi produsere mer på samme jordbrksareal – med større bærekraft og redusert miljøpåvirkning?  Prosjektet skal bidra til at innovative metoder og teknologi for effektiv og bærekraftig planteproduksjon skal…

Kompetansebasert Regional Analyse (KOBRA)

Kompetansebehovene i det skandinaviske arbeidslivet er i rask forandring. Kompetansebasert Regional Analyse, KOBRA undersøker hvilke kunnskaper som trengs i fremtiden, og hvordan mindre regioner kan møte etterspørselen i fellesskap. Samarbeid…

GameHub Scandinavia

For å beholde sin verdensledende posisjon må spillindustrien i Skandinavia samarbeide om utviklingen. GameHub Scandinavia skal skape 100 nye nye spill-bedrifter, og samtidig legge til rette for å spre Øresund-Kattegat-Skagerak-regionens…

Side 1 av 3
123