Programområde: Interreg B

CORA

Mangelfull digitalisering på landsbygda i Nordsjøregionen begrenser deres attraktivitet overfor familier og bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen. CORA-prosjektet ønsker å stimulere til bedre digital infrastruktur og tjenester…

SUV

Mer informasjon kommer.

Com3

Mer informasjon kommer.

CSHIPP

CSHIPP – (Clean Shipping Project Platform), bringer sammen prosjekter og organisasjoner som fokuserer på rent shipping-industri i Østersjøregionen. Formålet er å øke tilslutningen, kontakten og effekten av arbeidet som aktører…

RIGHT

Prosjektets siktemål er å tilrettelegge og styrke regional innovasjon, samt bidra til strategier innen smart-spesialisering. For å få til dette skal RIGHT fokusere på å utvikle kompetansen hos arbeidstakere i…

APP4SEA

APP4SEA er et transnasjonalt kompetanseprosjekt hvor målet er å styrke beredskapen ved oljeutslipp, samt øke bevisstheten overfor innbyggere vedrørende rutiner ved et eventuelt oljeutslipp.

SMARTrenew

Målet med prosjektet er å tilføre fornybar energi, og smarte energilagringssystemer, til grisgrendte strøk i NPA-regionen. Prosjektet baserer seg på en trippel-helix modell, hvor man har et bredt og tverrfaglig…

BCE – Blue Circular Economy

Prosjektet skal bistå SMB-er som tilbyr produkter og tjenester innenfor gjenvinning av fiskeutstyr, muligheter for forretningsutvikling og nye markeder. Basert på tidligere erfaringer i prosjektet Circular Ocean, skal BCE skape…

Side 1 av 33
12345...33