Programperiode: Interreg IV

IRIS

Overordnet målsetning: Prosjektet skal gjennom erfaringsutveksling, evaluering og uttesting av metoder legge til rette for gründere og små og mellomstore bedrifter. Regionale inkubatorer er viktige støttespillere for entreprenørene og de…

Technordic

IT-bransjen i Sverige, Norge og Danmark står overfor liknende utfordringer. Rekruttering, kompetanse og investeringer er noen av dem. Ved dette samarbeidsprosjektet ser Technordic at industrien kan vokse og bli styrket…

Nordisk Jobstart+

Prosjektet Nordic Jobstart+ vil skape muligheter for unge mennesker på jakt etter arbeid, men også løse rekrutteringsproblemer for arbeidsgivere. De gjør dette ved å matche unge jobbsøkere med arbeidsgivere over…

HealthTech Nordic

Prosjektet Health Tech Nordic skal hjelpe start up-bedrifter i Norge, Sverige og Danmark med å vokse. Prosjektet vil på denne måten bidra til vekst og sysselsetting i vår region. Prosjektet…

Green Building A-Z

Green Building A-Z er et tverrnasjonalt samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark som via læring og kunnskapsspredning skal kvalifisere offentlige byggherrer og byggesektoren til å etterspørre og bygge flere bærekraftige…

Bioenergy Promotion 2

Prosjektet Bioenergy Promotion 2 (Bioenergy Promotion 2 – from strategies to activites) er en videreføring av prosjektet Bioenergy Promotion og skal bistå regioner til å utvikle egne bioenergiplaner som bygger opp under EUs 2020-målsettinger. Prosjektet har partnere fra Danmark, Finland, Tyskland og Sverige i tillegg til Norge.

YIE

Prosjektet skal bistå unge gründere med å utvikle sine innovative forretningsideer, og etablere et regionalt system for gründerhjelp i Barentsregionen.

The Northern Beauty (NB)

Prosjektet tar sikte på å styrke samarbeidet i kunst og kultur, spesielt når det gjelder visuell kunst og kunsthistorie.

TEC

Originaltittel: Trilateral cooperation on Environmental Challenges in the Joint Border Area (TEC).

Side 1 av 62
12345...62