Destinasjonsutvikling Sälen-Idre-Trysil-Engerdal

Regionen Sälen-Idre-Trysil- Engerdal skal styrkes som turistdestinasjon. Det skal utarbeides planer for hvordan samfunnet på ulike nivåer og virksomhetsområder kan styrkes for å støtte næringslivets utbyggingsplaner og dermed regionens utvikling.
De tre områdene som først blir berørt i prosessen er kommunal service, kompetanseheving og infrastruktur.

Norsk prosjekteier

Trysil kommune

Prosjektperiode

01.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1.200.000 Kjell

Total: 1365898 €