eSenior

Prosjektet handler om å utvikle og teste nye produkter og tjenester som kan sikre eldre mennesker et velfungerende liv i eget hjem. Partnerskapet skal innhente og sammanstille kunnskap og erfaringer fra de deltagande regionene i en rapport, og det skal også analysere andre prosjekter med lignende innretning. Rapporten skal løfte fram hvilke behov som finnes og hva som allerede har blitt gjennomført på området.
Rapporten skal også være et utgangspunkt for de produktpiloter og de visningsmiljøer som skal gjennomføres innenfor rammen av prosjektet, og den skal spres videre til øvrige interessenter innenfor programområdet.

Norsk prosjekteier

Borg Innovasjon AS

Prosjektperiode

01.08.2011 - 31.07.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 3381560 Kjell

Total: 3 109 030 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Oslo kommune
Sarpsborg kommune
Fredrikstad kommune