Export 4 Seasons

Prosjektet skal bidra til å øke antall eksportmodne bedrifter i regionen og gjøre regionen mer tilgjengelig. Regionen har en flere store aktører og destinasjoner innenfor reiselivsbransjen, men majoriteten av næringsaktørene består av små- og mellomstore foretak. Disse har stort behov for samarbeid om utvikling av varer og tjenester.

Export4Seasons skal se utvikle mulighetene for helårsturiseme og styre markedsinnsaten på utvalgte markeder.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2011 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 1631445 €