Flyglinje Luleå – Tromsö

Med hjälp av praktiskt marknadstest undersöka och analysera de marknads- och affärsmässiga förutsättningarna för flygtrafik Luleå – Tromsö och därmed skapa en grund för en permanent kommersiellt baserad trafik.

Norsk prosjekteier

Troms fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2003 - 31.12.2005

Budsjett

Total: 996654 €