Focus on Health and Social Well-being in the BSR

Norsk prosjekteier

Nordland fylkeskommune

Prosjektperiode

01.06.2005 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 748000 Kjell

Total: 1344000 €