Grensemuligheter – 161 mil integrert arbeidsmarked langs den norsk-svenske grensen

grensemuligheter

Grensehindre for næringslivet svekker internasjonaliseringen mellom Norge og Sverige. Gjennom et samordnet arbeid skal prosjektet bidra til å forebygge og fjerne ulike typer grensehindre. Prosjektet er godt forankret i organisasjoner med lang erfaring for arbeidet med grensehindre og vil gjennomføre en rekke informasjons- og løsningsaktiviteter med små og mellomstore bedrifter som primær målgruppe. Resultater/effekter er økt internasjonalisering ved at flere bedrifter ser utenfor sitt nasjonale marked.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Kontakt

  • Vaagen, Kjell

    Hedmark fylkeskommune

    41 49 99 85

    Send e-post

Prosjektperiode

01.09.2016 - 31.08.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 1 250 000 Kjell

Total: 1 396 816 €

Andre partnere

Fylkesmannen i Hedmark

Østfold fylkeskommune

NAV

Svinesundkomiteen

Arbetsförmedlingen

Mittnordenkomiteen

Västra Götalandsregionen