Grenseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU)

GNU-prosjektet skal utvikle ny viten om hvordan man konkret og praktisk kan realisere en mere overordnet visjon om et grenseoverskridende nordisk undervisningssamarbeide, der det på forskjellige nivå fra grunnskole til universitetsnivå, er mulig å sette sammen utdannelser med moduler fra forskjellige nordiske land uten samtidig å måtte reise dit.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Vestfold

Prosjektperiode

08.01.2011 - 31.07.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 2270237 Kjell

Total: 3.938.202 €