I2P

Innen 2030 sikter man på å kunne tilbys mange skreddersydde varianter av metallprodukter som er designet og produsert gjennom 3D-printing i regionen. Dette vil komme på bakgrunn av grensekryssende samarbeid, økende eksportmuligheter, viljen til å imøtekomme regionens behov, et robust arbeidsmarked, bedre infrastruktur og velstandsøkning. Teknologien vil sørge for at flere bedrifter og produkter vil bidra til mindre miljøpåvirkning fra produksjonsindustrien i regionen.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet

Prosjektperiode

01.09.2019 - 31.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 148 926 Kjell

Total: 1 011 564 €