Mara Nord

Samarbeid mellom vegmyndigheter, FoU-institusjoner og næringsliv om kompetanseheving innen overvåking av infrastruktur ved hjelp av GPR-metoder. (Ground Penetrating Radar). Målsettinger i prosjektet er å frembringe relevant utdanningsmateriell for innkjøpsansvarlige og entreprenører, rapporter for harmonisering av nordiske retningslinjer, State of Art-eksamensarbeid og rapporter for forskning og analyse.

 

Norsk prosjekteier

Statens vegvesen

Prosjektperiode

01.10.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 439.000 Kjell

Total: 751.715 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OAMK)
Lapin tiepiiri