Nettverk Norden

Ulike arbeidskulturer er en utfordring ved etablering på fremmede markeder. Dette prosjektet skal belyse disse ulikhetene i Norden, og utvikle verktøy og løsningsmodeller for lettere å kunne håndtere forskjellene i nordiske arbeidskulturer og markeder.

Norsk prosjekteier

BI Handelshøyskolen

Prosjektperiode

01.05.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 187547 Kjell

Total: 626.976 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Copenhagen Business School (CBS)
Handelshøyskolen (BI)
Högskolan Kristianstad
Nordjobb
Foreningen Norden Norge
Foreningen Norden Sverige