REBUS

Prosjektet skal binde sammen regionen gjennom å utarbeide grenseoverskridende metoder og retningslinjer for hvordan barn, ungdommer, pedagogisk personale, arkitekter og andre bransjeorgaisasjoner sammen kan forbedre skolemiljøet.

Gjennom utvikling av nye arbeidsmåter og metoder skal prosjektet støtte opp under de ulike læreplanene. Prosjektet skal også samle inn forskning og empiri fra alle landene for å finne nye måter for å forbedre skolemiljøet. Metodene skal testes og utprøves på 12 skoler og barnehager i Kattegat/Skagerrak-området og spres videre til andre skoler og barnehager i programområdet.

Prosjektet har partnere fra Norge, Sverige og Danmark.

Norsk prosjekteier

Undervisningsbygg Oslo KF

Kontakt

  • Rasmusen, Mona

    Undervisningsbygg Oslo KF

    +47 915 43 255

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 2573118 Kjell

Total: 1.522.722 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Göteborg Stad Kulturförvaltningen, Göteborg Stad stadsdelsförvaltningen Älvsborg, Göteborg Stad stadsdelsförvaltningen Tynnered, Ale kommuns Tekniska förvaltning, Västra Götalandsregionen – Kultur i Väst, Göteborg Stad Försäkrings AB Göta Lejon, Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Göteborg Stad Center för skolutveckling, Handelshögskolan i Göteborg, Hantverkscentrum/Målarmästarna, Oslo Forsikring, Oslo Kommune Utdanningsetaten, Dansk Center för undervisingsmiljö, Danmarks Pedagogiske Univeristetsskole, Århus Universitet, Jammerbugt kommune, Aalborg kommune