REELL – Regionalt Entreprenørielt Livslang Læring

Innovasjonsvilje og gründerånd er av de nøkkelkompetanser for livslang læring som Europaparlamentet og Rådet la fram som en anbefaling til unionens stater i 2006. Forprosjektet REELL skal fokusere på et antall spørsmålsstillinger omkring et entreprenørielt fokus på utdanningen. Formålet er å forberede grunnen for et regionalt helhetssyn på hva livslang læring og entreprenørskap er i en skandinavisk kontekst og å diskutere hvordan det entreprenørielle fokuset kan gjennomsyre hele utdanningssfæren og kommuniseres til det omkringliggende samfunnet.

Norsk prosjekteier

Sarpsborg kommune

Prosjektperiode

01.04.2013 - 31.03.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1111588 Kjell

Total: 322 203 €