SUPPORT

Rundt omkring i KASK-regionen foregår det mange aktiviteter på lokalt og regionalt nivå med formål å styrke næringslivets utvikling og vekst, som med en samlebetegnelse kan kalles «supportsystemer» for næringslivet.

«SUPPORT» vil bygge opp en kunnskapsbase om nåværende tilbud og tjenester rettet mot næringslivet i Danmark, Norge og Sverige og undersøke mulighetene for et grenseoverskridende samarbeide mellom de forskjellige supportsystemene.

Norsk prosjekteier

Aust-Agder fylkeskommune

Kontakt

  • Lona, Hilde

    Foreningen Norden

    +47 91 36 51 79

    Send e-post

Prosjektperiode

01.03.2014 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 405159 Kjell

Total: 165 938 €

Andre partnere

Region Nordjylland
Væksthus Nordjylland
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Vest-Agder