Vesterhavets kulturarv

Flere kulturinstitusjoner rundt Kattegat og Skagerrak sitter med hver sin puslespillbit av den felles historien omkring det skandinaviske innhavet, det såkalte Vesterhavet. Puslespillbitene må legges sammen for å kunne styrke samhørigheten og kunnskapen og derigjennom øke den hverdagslige integreringen i programorådet. Dette skal gjøres gjennom et antall konkrete aktiviteter rundt Vesterhavets felles kulturuttrykk som stedsutvikling, arkitektur, herregårdskultur, handel og sjøfart samt idé- og tenkemåter.

Prosjektet skal spre kunnskap om den felles kulturhistorien for å styrke samhørigheten og tilhørugheten til Kattegat/Skagerrak-regionen og styrke den skandinaviske tilhørigheten hos innbyggerne i regionen. Gjennom utvikling av pedagogiske læremidler, vandreutstilling og andre utdanningstiltak skal antall aktiviteter mellom skoler, museer og andre kulturinstitusjoner, universiteter og forskningsinstitusjoner i programområdet.

I prosjektperioden skal prosjektet spre kunnskap som styrker den historiske og kulturelle samhørigheten og tilhørigheten hos befolkningen i programområdet. Kulturarven og kulturhistorien skal bli lettere tilgjengelig gjennom trykt materiell og internett.

Norsk prosjekteier

Larvik kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.10.2009 - 30.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 1747628 Kjell

Total: 755.058 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Gammel Estrup Herrgårdsmuseet, Oslo Universitet, Göteborgs Universitet